Read more about the article ইউক্ৰেইনত মৃত্যুৰ কিৰিলি
ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ

ইউক্ৰেইনত মৃত্যুৰ কিৰিলি

ইউক্ৰেইনত মৃত্যুৰ কিৰিলি। ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চলিছে তয়াময়া যুদ্ধ। চাৰিওফালেৰ পৰা ইউক্ৰেইনক ঘেৰি ধৰিছে ৰাছিয়াই। বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়ান সেনাৰ চক্ৰবেহুত পৰি ইউক্ৰেইনে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সহায়…

Continue Readingইউক্ৰেইনত মৃত্যুৰ কিৰিলি